Västlänken

Västkustlänken! Tack Kenneth SM6FZG!


Använd den repeater som är närmast dig. Kör Simplex, Narrow, utan repeaterskift, med subton 146,2. Via länkarna så  kommer du ut på alla repeatrar samtidigt, så vänta en sekund innan du börjar prata. Dessutom kanske någon annan vill komma in.


Nu kan man nå Västkustlänken var än men befinner sig i världen om man har en smartphone med täckning! Se Echolink.org

Minst 10 radioamatörer kan vara uppkopplade med sin mobiltelefon samtidigt!